Kasutustingimused

1. Üldine

Üldine teave Loovpuu kohta

Veebileht loovpuu.ee (Edaspidi “Loovpuu”) on internetipõhine teenus, mis võimaldab isikustatud juurdepääsu videovisuaalsele sisule, mis on omandatud isikliku ostu või liitumise teel tähtajatult või tähtajaliselt. Loovpuu on kättesaadav platvormidel läbi WordPress rakenduse ja Loovpuu veebisaidil teie elukohariigis.

Loovpuu on teenus, Velsam OÜ (edaspidi “Ettevõte”), mille registrikood on 14476551 ja aadress Metsasarve tee 1/1-10, Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa 62207. Loovpuu kliendina saate te vaadata videotune veebisaidilt www.loovpuu.ee.

Isikuandmete töötlemine

Kui loote Loovpuu konto, samuti siis, kui kasutate Loovpuud, kogume ja töötleme isikuandmeid. Rohkem teavet selle kohta, kuidas isikuandmeid töötleme, saate vaadata meie privaatsusteatest.

Tingimused

Neid tingimusi (edaspidi „tingimused“) koos siin viidatud dokumentidega kohaldatakse täielikult või osaliselt seni, kuni teil on Loovpuu kasutajakonto. Loovpuud kasutades avaldate, et käesolevad tingimused on teile vastuvõetavad, te nõustuste nendega ja kohustute neid täitma.

2. Juurdepääs Loovpuule ja selle kasutamine

Üldine

Loovpuu kasutamiseks peate veebisaidil või rakenduses looma Loovpuu kasutajakonto. Võite igal ajal oma kasutajakonto kustutada, võttes ühendust meie klienditeenindusega (kontaktandmed allpool, „kontaktandmed“).

Kasutajakontoga saate juurdepääsu Loovpuu sisule:
liitudes igakuise tellimusega, valides ühe meie poolt pakutava sisupaketi ja tasudes kuutasu ettemaksuna („liitumistasu“). Iga kuupikkune periood, mil liitumistasu makstes Loovpuuga liitute, on viidatud kui „liitumisperiood“ ja kui te liitumist ei lõpeta, siis uueneb see automaatselt iga liitumisperioodi lõpus;
tehes ühe makse, et saada juurdepääs sisule üheks kuuks („ühekordne makse“). Järgmise kuu samal kuupäeval enam automaatset makset ei toimu ja sellega kaotate juurdepääsu sisule.
liitudes sisupaketiga ette kindlaks määratud perioodiks (nt 6 või 12 kuud) („tähtajaline liitumine“) ja liitudes Loovpuuga kogu eelnevalt kindlaks määratud perioodiks ning tasudes liitumistasu kooskõlas kohaldatava lepinguga (kui seda võimalust pakutakse). Ostu kuupäeval täpsustatud ette kindlaks määratud periood on lühim periood, mil peate Loovpuud tellima („kohustuslik periood“), kui teil on tähtajaline liitumine. Pärast kohustusliku perioodi lõppemist, kui ei ole teatatud teisiti, muutub teie liitumine igakuise liitumistasu põhiseks, nagu viidatud ülal punktis a, seniks, kuni teie liitumine lõpetatakse.

Konto loomiseks ja Loovpuu juurdepääsu saamiseks peate:

olema vähemalt 18-aastane;
registreerima oma makseandmed ning läbima tavapärase krediidiriski kontrollimise;
innitama, et registreerumisel teie poolt esitatud teave on tõene ja täpne. kasutama Loovpuu vaid isiklikuks ja erakasutuseks ning seega ei tohi te kasutada Loovpuu mis tahes ärilistes ega avalikes huvides;
kohustute mitte müüma, võõrandama ega muul viisil käsutama Ettevõte teenuseid kolmandale isikule.
Kasutajanimi ja parool

Meil on igal ajal õigus nõuda, et te oma parooli ära muudaksite.
Juhul, kui kahtlustate, et teie kontot kasutab keegi teine, peate meid viivitamatult teavitama, oma parooli ära muutma ja kõikidest seadmetest välja logima. Kui meil on põhjust arvata, et kontot on väärkasutatud, on meil õigus teie ligipääs Loovpuule peatada või jätkuvaid loata tegevusi muul viisil tõkestada.

3. Maksmine, tasud ja pakkumised

Maksmine

Selleks, et saaksite Loovpuu sisu vaadata, peate valima toimiva makseviisi. Nõustute, et võime jätkata teie poolt valitud makseviisi kasutades liitumistasu võtmist järjestikuste liitumisperioodide eest seni, kuni teie liitumine lõpetatakse. Kui tasude maksmiseks ei ole piisavalt rahalisi vahendeid ja hilinete maksega enam kui kümme (10) kalendripäeva, on meil õigus nõuda võlg sisse muul viisil. Teie poolt valitud makseviis salvestatakse ja säilitatakse meie või kolmandast isikust teenusepakkuja poolt kooskõlas rahvusvaheliste turvastandarditega (PCI DSS (maksekaardi andmeturbestandard)).

Tasud

Tasud kuuluvad tasumisele kooskõlas meie praegu kehtiva hinnakirjaga, mis on kättesaadav meie veebisaidil.

Meil on õigus Loovuu eest küsitavaid tasusid teatava aja tagant muuta.

Peame teavitama teid e-kirja või teie Loovpuu kasutajakonto kaudu tasu muudatustest, mis puudutavad liitumist ilma kohustusliku perioodita, vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumist. Tähtajalise liitumise korral kohaldatakse ostu hetkel kehtinud hindu kogu kohustusliku perioodi vältel. Olenemata eeltoodust võivad tasu muudatused toimuda lühema etteteatamisega, k.a kohustusliku perioodi jooksul, kui meie levitamiskulud ja

Loovpuu kättesaadavaks tegemisega seotud muud kulud suurenevad tulenevalt muudatustest maksudes või üldistes tasudes, valuuta kursimuutustest, kolmandate isikute põhjustatud muudatustest tasudes, ametlikest otsustest või muudatustest õigusnormides, ja kui tasu muudatus vastab kulude suurenemisele.

Juhul, kui te ei ole tasu muudatusega nõus, on teil õigus oma liitumine üles öelda alates päevast, mil tasu muudatus jõustub, tingimusel, et meid teavitatakse vähemalt kolm (3) kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumise kuupäeva. Tasu muudatus hõlmab ka uute tasude sisseviimist.

5. Lõpetamine ja taganemine

Teiepoolne lõpetamine

Võite lõpetada oma liitumise veebisaidil rubriigis „Minu konto“. Teiepoolne lõpetamine jõustub:

selle liitumisperioodi lõpus, mille jooksul teavitate meid, et soovite liitumise lõpetada (kui teil on tähtajaline liitumine, jõustub lõpetamine alles kohustusliku perioodi lõpus).
Juhul, kui soovite oma liitumise lõpetada, olete siiski kohustatud tasuma järelejäänud liitumisperioodi või kohaldatava kohustusliku perioodi eest.
Juhul, kui lõpetate oma liitumise, on teil jätkuvalt juurdepääs sisule, mille ostsite elektroonilise müügi kaudu. Kuid jätame endale õiguse kooskõlas käesolevate tingimustega juurdepääs sisule lõpetada või seda piirata. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et isegi, kui oma liitumise lõpetate, jääb teie kasutajakonto alles ja käesolevate tingimuste kohaldatavad osad kehtivad seni, kuni teil on meie juures kasutajakonto.

Meiepoolne lõpetamine

Jätame endale õiguse teie liitumine igal ajal lõpetada või muul viisil peatada teie juurdepääs Loovpuule. Juhul, kui teie liitumise lõpetame, pakume teile alljärgnevat:

jätkuv juurdepääs Loovpuule järelejäänud kehtiva liitumisperioodi või kohustusliku perioodi ajaks või viimati tasutud liitumistasu tagastamine summas, mis vastab piiramisele või peatamisele, ilma teie liitumise kehtivuse pikendamiseta.

Kui rikute käesolevaid tingimusi, on meil õigus lõpetada teie juurdepääs Loovpuule viivitamatult.

Taganemisõigus

Teil on õigus oma liitumisest / ühekordsest maksest taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates liitumise / ühekordse makse kuupäevast („tasuta taganemise tähtaeg“) ja saada kogu raha tagasi. Tasuta taganemise tähtaeg hakkab kehtima hetkest, kui saate kätte kinnituse oma liitumise või ühekordse makse kohta.

Käesolevate tingimustega nõustudes nõustute, et teil ei ole õigust taganeda ja saada raha tagasi, kui hakkate Loovpuud kasutama, vaadates selle sisu neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates oma liitumise või ühekordse makse kinnituse saamisest. Kui alustate Loovpuu kasutamist, vaadates sisu, millele teil on oma liitumise või ühekordse makse kaudu juurdepääs, nõustute, et sisu edastus algab enne, kui tasuta taganemise tähtaeg on lõppenud, ning taganemise õigus langeb ära.

Võite oma ostust taganeda suuliselt või kirjalikus vormis, teavitades meid sellest. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et peate liitumise / ühekordse makse tühistama enne, kui tasuta taganemise tähtaeg lõppeb. Taganemisõigust võib teostada ka tüüpvormi täitmise ja meile edastamise kaudu; järgida tuleks allolevat näidist:

Loovpuu klienditeenindusele [loovpuu@loovpuu.ee]
Teatan käesolevaga, et taganen oma Loovpuuga sõlmitud lepingust
Tellitud [kuupäev]
Tarbija nimi [*]
Tarbija e-posti aadress [*]
Tarbija(te) allkiri [ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil]
Kuupäev
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet peaks üldiselt suutma anda teile täiendavat teavet taganemisõiguse kohta ning kaugteel ja väljaspool kontorit sõlmitud lepinguid käsitleva õiguse kohta.

6. Loovpuu ebaseaduslik kasutamine

Mis tahes materjalid või sisu, mis on Loovpuu osa või sellega seotud, kuuluvad meile.
Nõustute, et te ei lähe meie turvasüsteemist mööda ega ürita seda vältida ega püüa Loovpuud, meie veebisaidi, Loovpuu tarkvara, riistvara ega Loovpuu otseselt või kaudselt seotud seadmete turvalisust proovile panna, kahjustada ega seda muul viisil mõjutada. Samuti nõustute, et te ei väldi, eemalda, muuda, kahjusta ega tee kahjutuks Loovpuu olevaid sisu kaitsevahendeid. Eeltoodu rikkumist loetakse alati käesolevate tingimuste oluliseks rikkumiseks, mis annab meile õiguse viivitamatult peatada või lõpetada teie juurdepääs Loovpuule või jätkuvaid loata tegevusi muul viisil tõkestada.

7. Kolmandate isikute lingid

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud. Meil puudub kontroll nende saitide sisu üle ja me ei võta vastutust kahju eest, mis võib kaasneda nende linkide kasutamisega.